Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

“Nikahı ilân edin, kız istemeyi ise gizli tutun” hadisi

Soru

“Nikahı ilân edin, kız istemeyi ise gizli tutun” hadisin derecesi nedir? Kız isteme esnasında kutlama yapılmaması daha mı iyidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

“Nikahı açığa vurun, kız istemeyi ise gizli tutun” lafzıyla bu hadis, Deylemi Firdevs musnedinde rivayet etmiş fakat bu hadis zayıftır. Ayrıca Elbani Rahimehullah Silsile el Daife’de 2494 nolu hadisini zayıf olduğunu bildirmiştir. Camiussağir zayıfları 922 nolu kayıtta mevcuttur.

Bununla birlikte başka bir rivayette “Nikahı ilân edin, kız istemeyi ise gizli tutun” olarak aktarılmıştır. İmam Ahmed Abdullah bin Zübeyir Radiyallahu anhu’dan rivayet etmiştir. Elbani İrvaulĞalil 1993 nolu hadiste hasen olduğunu bildirmiştir.

Nikahın ilanı, evliliğe şahitlik ettirmektir. Bu manasıyla alimlerin cumhuruna göre vaciptir.  Hatta şahidin bulunması nikahın geçerliliği için gerekli bir koşuldur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Veli ve adaletli iki şahit olmadan nikah olmaz” Beyhaki İmran ve Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet etmiştir. Elbani Sahihulcami 7557 nolu hadiste sahih demiştir.

Bazı alimler, evlenecek erkek ile evlenmek istediği kızın arasını bozacak kıskançların olabileceğinden dolayı kız istemenin gizli tutulmasının mustehap olduğunu söylemişlerdir. (Haşiyet el adavi şerh muhtasar halil 3/167)

Zira bu anlamı pekiştiren bir hadis bulunmaktadır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “ ... “İşlerinizde gizlilikten yardım alınız, çünkü her nimet sahibi kıskanılır.” Tabarani rivayet etmiş, Elbani sahihul cami 943 nolu hadiste sahih demiştir.

Bu husus sadece kız istemeye özel değildir. Bilakis kıskançların önünde Allah’ın kendisine bahşettiği nimetleri göz önüne sermemesi gerekir.

Kız istemede yapılan kutlama ise, bir çok insanın adet edindiği bir uygulamadır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yoktur inşallah.

Bununla beraber kutlamalarda erkek ve kadınların karışık bir şekilde durmamaları, def hariç müzik aletleri çalınmaması gibi şer’i hükümlere bağlı kalmak gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi