Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Bu Ayet, Ortodontik Ameliyatların Yapılmasını Yasaklamaz

Soru

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” bununla birlikte bazı kişiler diş doktorlarına gidip dişlerini düzelttirmektedir. Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin/4) ayetinden maksat; yüce Allah insanı en güzel yaratılış şeklinde yaratmasıdır. Yani onu boylu poslu, eli ayağı düzgün ve güzel bir şekilde yaratmıştır.  (ibn Kesir 4/680)

Kurtubi Rahimehullah şöyle dedi: “En güzel şekilde” yani dengeli, gençliğinin düzenli olması. Bazı müfessirler: Olabileceği en güzel şekilde yaratılmıştır. Çünkü her şeyi yüzüstü yaratmış sadece insan ayakları üstüne dik duran, konuşabilen, el ve parmaklarıyla tutabilen varlıktır.

Ebu Bekir bin Tahir şöyle dedi: İnsan; akıl sahibi, emirleri yerine getiren, iyiliği kötülükten ayırabilen, yiyeceğini eliyle tutabilen varlıktır. (Tefsir el Kurtubi 20/105)

Tüm bunların ışığında; insanın dişlerini tedavi etmesi, çapıklığı gidermesi veya diğer kusurları gidermesinde sakınca yoktur. Bu konuda önemli olan bu tedaviyi sadece süs ve güzellik için yapmamasıdır. Bu konuda dikkat edilecek kriter; güzellik amacıyla yapılmamasıdır, bir kusuru gidermek için yapılması ise caizdir. (Mecmu Fetava Şeyh İbn Useymin 17/4)

Dişlerin düzeltilmesiyle ilgili soruya bu şekilde cevap vermiştir:

Dişlerin düzeltilmesi iki türdür:

Birincisi: Daha güzel gözükmek amacıyla yapılır. Şüphesiz bu haram olup caiz değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştireni ve Allah'ın yarattıklarını değiştirenleri lanetlemiştir. Bu husus, süslenmesi gereken kadına bile yasaklamışsa erkeğe yasaklanması daha evladır.

İkincisi: Dişlerin düzeltilmesi var olan bir kusuru gidermek için ise sakıncası yoktur. Çünkü bazı insanların dişleri öne çıkabilir ve görenleri rahatsız edici bir şekilde çarpık veya farklı görünümde olabilir. Bunu ortadan kaldırmak güzelleştirmek değil bir kusuru gidermek için yapılmalıdır. Bu konuya delil olarak şöyle bir hadis rivayet edilir: Burnu kesilen bir sahabeye gümüşten bir burun yaptırmasını emreder. Zamanla burnu kokmaya başladı, bunun üzerine altından bir burun yaptırmasını emrettir.

Şüphesiz bunun amacı bir kusuru gidermek olup güzelleştirmek değil. (Mecmu Fetava Şeyh İbn Useymin 17/6)

Daha detaylı bilgi için (21255 )  nolu sorunun cevabına bakınız.

Sonuç olarak ayet, dişlerin tedavisini, kusurun giderilmesini veya düzeltilmesini yasaklamaz.   

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi