Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Dişe tel taktırmak ve düzelttirmenin hükmü

Soru

Alt çene küçük, dişlerin bazıları birbiri içine göçük ve düzensiz bir şekilde duruyorsa veya üst çenede dişler öne çıkmışsa dişlere tel taktırmak ve düzelttirmenin hükmü nedir? Şüphesiz bu işlem için bazı dişlerin sökülmesi ve bazı dişlerin törpülmesi gerekir. ?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeyh Salih el Fevzan’a diş düzelttirme hususunda soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:

Şayet dişlerde düzensizlik olup bunu düzelttirmesine ihtiyaç duyarsa sakıncası yoktur. Ancak buna ihtiyaç yoksa, caiz olmadığı gibi güzellik amacıyla dişlere yapılan düzeltme yasaklanmıştır. Çünkü bu Allah’ın yaratmasını değiştirmektir.

Ancak işlem, kusur gidermek veya tedavi amacıyla yapılırsa bunda sakınca yoktur. Görüntüyü bozan fazla dişi sökmek caizdir. Ancak dişleri seyrek göstermek amacıyla diş söktürmek caiz değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Fetava el Mera el Muslime c. 1 s. 477