Pazar 21 Rebiüs-Sani 1442 - 6 Aralık 2020
Türkçe

Hayızlı kadın oruç tutabilir mi?

Soru

Bir kadın, Ramazan'da hayızlı olursa, orucunu bozması ve tutmadığı günler sayısınca (Ramazan'dan sonra) oruç tutması mı gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hayızlı kadının orucu geçerli olmaz ve onun oruç tutması da câiz değildir. Hayızlı olduğunda orucunu bozar ve hayızdan temizlendikten sonra tutmadığı günler sayısınca orucunu kaza eder.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları