Salı 22 Rebiül-Evvel 1441 - 19 Kasım 2019
Türkçe

Müslümanların, kâfir ülkelerde defnedilmesi

7866

Yayınlama tarihi : 28-04-2013

Gösterimler : 2552

Soru

Belçika'nın Brüksel şehrinden bir grup müslüman olarak hristiyanların veya başka başkalarının kabristanında müslümanları defnetmekle ilgili olarak sizden bu konuda fetvâ vermenizden şeref duyarız.
Bizler, bu ülkede müslüman bir kabristanın temin edilmesine karar verdik. Bunun için Belçika hükümeti bu konuda bizden fetvâ istedi. (Bu konuda sizden fetvâ talep etmemizin sebebi ise), sizin bu dînin yayılması için büyük gayret göstermenizdir.
Sayın müftüye saygılarımızı sunar ve cevabınızı beklediğimizi belirtiriz.

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Müslümanların ölülerini, kendilerine âit müstakil bir kabristanda defnetmeleri gerekir. Gayri müslimlerin kabristanına ölülerini defnetmeleri câiz değildir.

el-Muhezzeb kitabının yazarı İmam Ebu İshak eş-Şirâzî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Kâfir, müslümanların kabristanında, müslüman da kâfirlerin kabristanında defnedilemez."

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- "el-Mecmû' Şerhu'l-Muhezzeb" adlı kitabında bu konuda şöyle demiştir:

"Ashâbımız (Şâfiî âlimleri) -Allah onlara rahmet etsin-, müslümanın, kâfirlerin kabristanında, kâfirin de müslümanların kabristanında defnedilemeyeceği konusunda ittifak etmişlerdir."

Bundan dolayı müslümanların ölülerini defnetmek için, onlara âit olan bir kabristanın tahsis edilmesi gerekir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 6, s: 9

görüş bildirimi