Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Rukye Yapan Kişinin Şartları Nelerdir?

Soru

İnsanları rukye yapması için Kur’an okuyan kimseler hakkında insanların arasında bir tartışma dönüp durmaktadır. Bazısı; “Şer’î ilimlerde ehliyet sahibi olan kimse dışında Kur’an okuyarak rukye yapması caiz değildir” derken başka kimseler de “O kimsenin; Allah’ın kitabını ezberlemiş, sağlam bir itikat sahibi, doğruluk ve takva ehlinden biri olması yeterlidir” der. Bu meseledeki bulanıklığı ve bu konudaki şer’î hükmü açıklamanızı istiyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konudaki doğru görüş; şüphesiz ki Kur’an’ı güzelce okuyan, onun manasını anlayan, güzel bir itikadı olan, doğru/salih amel sahibi ve dininde istikamet üzre olan her bir Kur’an okuyan kimsenin rukye yapmasının caiz olduğudur. Furuata dair hususları bilen/kavramış ve ilmî dallarda eğitim almış olması şart değildir. Bu hususta (akrebin) soktuğu kişiye rukye yapan kişi hakkında Ebî Saîd kıssasında (anlattığı hadiste) şunu demiştir: “Biz bu kişinin rukye yaptığını bilmiyorduk.” Ya da Buhârî’nin (2276’da) Müslim’in (2201’de) rivayet ettiği hadiste geldiği şekilde. Rukye yapan kimsenin niyetini güzel tutması, bir Müslümana faydalı olmaya niyet etmesi gerekir.  Amacı mal ve ücret/karşılık elde etmek olmamalıdır. Okuması ile en çok fayda umulan olması için böyle yapmalıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: El Lu’lu el Mekin min Fetava İbn Cibrin s. 22