Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Umre için Mekke'den ihrama giren ve sa'yın bir veya iki şavtını unutan bayan

79347

Yayınlama tarihi : 22-08-2011

Gösterimler : 8142

Soru

Ben, geçen yıl umre yaptım. Fakat Mekke'ye geldikten üç veya dört gün sonra bazı kimseler bana, ziyâretçi olduğum halde ihramın Mekke'den olduğunu söylediler. Ardından Mekke'den ihrama girdikten sonra umre yaptım. Fakat ben, düşündükten sonra sa'yın iki şavtını, belki de bir şavtını unuttuğumu sanıyorum.Ben, gelecek Salı günü umreye gideceğim. Bundan dolayı ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Siz, umre için Mekke'nin içinden ihrama girer de, Ten'im veya Âişe -Allah ondan râzı olsun- Mescidi diye de adlandırılan "Hill" denilen Harem sınırları dışına çıkmazsanız, umrenin farzlarından birisi olan mikat yerinden ihrama girmeyi kaçırmışsınız/terk etmişsiniz demektir. Mekke halkının ve Mekke'de bulunanların umre için mikat yeri; "Hill" yani Harem sınırları dışıdır. Bu sebeple Mekke'de bulunup da umre yapmak isteyen kimsenin, ihrama girmek için harem sınırları dışına herhangi bir yere çıkması gerekir. Harem sınırları dışına çıkmazsa, kendisine bir cezâ kurbanı gerekir. Kurbanın, bir keçi veya koyun olmak üzere Mekke'de kesilmesi ve etinin Harem'deki yoksullara dağıtılması gerekir.

Bu konuda (48955) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

İkincisi:

Sa'yın bazı şavtlarını eksik yaptığınız konusunda zikrettiğiniz şeye gelince, eğer bu sadece şüpheden ibâret ise veya sa'yı bitirdikten sonra sizde bir zan oluşmuşsa, o şüphe ve zanna itibar edilmez. Çünkü ibâdeti bitirdikten sonra şüpheye düşmenin, ibâdete hiçbir zararı yoktur.

İbn-i Kâsim el-Abbâdî, "Hâşiyetu'l-Muhtâc" (c: 4, s: 81) adlı kitabında şöyle demiştir:

"Eğer (tavaf ve sa'yın şavtlarını) tamamlamadan önce sayıda bir şüpheye düşerse, daha az olanı gözönünde bulundurur. Bunun aksini zannederse veya tavaf ya da sa'yı bitirdikten sonra sayısında şüpheye düşerse, bunun tavaf ve sa'ya hiçbir zararı yoktur."

Eğer sa'yınızın altı veya beş şavt olduğundan emin iseniz,bu takdirde sa'yınız tamam olmamış demektir. Umrenin rükünlerinden birisi olan sa'yın kalması (tamamlanmaması) sebebiyle umrenizden/ihramınızdan çıkmanız (helalliğe girmeniz), geçersizdir.Buna göre siz, hala ihramlısınız ve şu üç şeyi yapmanız gerekir:

1. İhramın bütün yasaklarından sakınmanız gerekir. Çünkü siz, hâlâ ihramlısınız.

2. Mekke'ye dönüp, sa'yı başından yapmalısınız.

3. Bir parmak boğumu miktarı saçınızdan kısaltmalısınız. Çünkü ilk helalliğiniz (ihramdan çıkışınız), umre tamamlanmadan önce vukû bulmuştur. Bu sebeple o helalliğiniz sayılmaz.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Umreyi edâ eden, fakat sa'yını bir şavt eksik yapan kimseye ne gerekir?"

Diğe sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bu kimse, hâlâ ihramlı sayılır. Hemen elbisesini çıkarması, ihramın yasaklarından sakınması, bulunduğu beldesinden hemen ihram elbisesini giymesi ve Mekke'ye gidip yeniden sa'yı yapması gerekir. Çünkü bu kimse hâlâ umresinde (ihramında) sayılır." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn";c: 22, s: 435).

Bu süre içerisinde işlemiş olduğunuz ihramın yasaklarına gelince, eğer hükmünü bilmeyerek yapmışsanız, size bir şey gerekmez. Yok eğer siz hâlâ ihramlı olduğunuzu bilerek yapmışsanız, fidye vermeniz (kurban kesmeniz) gerekir."

Bu konuda (36522) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Üçüncüsü:

Zikredilen yakın zamanda (Salı günü) umre için yapacağınız yolculukta mikat yerinden ihrama girmeniz meşrû değildir. Çünkü siz, -yukarıda da belirtildiği gibi- hâlâ ilk umrenin ihramındasınız.Fakat Mekke'ye ulaşıp ilk umrenizi bitirdikten ve ihramdan çıktıktan sonra isterseniz ikinci bir umre yapabilirsiniz. Bu takdirde Ten'im veya harem sınırlarının dışında herhangi bir yere çıkar ve oradan ihrama girersiniz.

Allah Teâlâ'dan bizim ve sizin amellerini kabul etmesini dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi