Cuma 20 Şaban 1445 - 1 Mart 2024
Türkçe

Ziyâret (İfâda) tavafı sırasında abdestinin bozulduğundan şüphe eden bir kadının şimdi ne yapması gerekir?

Soru

Ben, hac için ihrama girdim. Ziyâret (İfâda) tavafını yapacağım günün sabahında uykudan uyandığımda ihtilam olduğumdan şüphelendim. Fakat bundan emin değildim. Bu şüpheli hal ile Ziyâret (İfâda) tavafını edâ ettim. Bana, tam olarak ne yapmam gerektiği konusunda fetvâ vermenizi sizden ricâ ediyorum. Bilindiği üzere ben, Cidde'de ikâmet ediyorum.Hac için ihrama girdiğimde Mısır'dan ihrama girmiştim ve Mısır'a dönüp yeniden oradan ihrama girme imkânım yoktur. Bundan dolayı ben, haccımın geçerli olmadığından endişeleniyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Büyük ve küçük temizlik (boy abdesti ve namaz abdesti), âlimlerin cumhuruna göre tavafın geçerli olması için şarttır.Buna göre her kim, cünüp veya abdestsiz olarak tavaf ederse, tavafı geçerli olmaz. Bu tavaf, Ziyâret (İfâda) tavafı ise, hacı, hâlâ ihramlı sayılır. Bu sebeple büyük tahallülden çıkmış sayılmaz. Buna göre eşiyle cima etmekten (cinsel ilişkiye girmekten) sakınması gerekir ve Ziyâret (İfâda) tavafını edâ etmeden haccını bitirmiş sayılmaz.

İkincisi:

Her kim, cünüp olduğundan şüphe eder ve bundan emin olmazsa, boy abdesti alması gerekmez. Çünkü aslolan; temiz olmasıdır. Buna göre meni görmek sûretiyle ihtilam olduğunuzdan emin olmadıkça tavafınız geçerlidir (sahihtir). Dolayısıyla bu konuda endişelenmenize gerek de yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi