Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

CEHENNEMİN İSİMLERİ

8578

Yayınlama tarihi : 18-07-2011

Gösterimler : 38766

Soru

 

Ben, Cehennemin isimleri hakında bir araştırma yapıyorum ve bazı isimler buldum. Örneğin: "el-Muhrika" (yakıcı), "el-Muhattima" (kırıp döken) ve "el-Multehibe" (yandıkça alevi artan ateş)...
Bu isimler doğru mudur?
Bu konuda bana başka isimler vermenizi ricâ ediyorum

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cehennem ateşinin birçok farklı isimleri vardır.Bu farklılık, cehennemin isimlerindedir, sıfatlarında hiçbir ihtilaf yoktur.

Örneğin sıfatlarının farklılığına göre, "el-Cehîm", "Cehennem", "Lezâ", "Seîr", "Sekar", "el-Hutame" ve "el-Hâviye" olarak adlandırılır.Fakat hepsinin ismi birdir.

Bu sebeple her mü'minin, Allah Teâlâ'nın kitabı veya Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde sahih olarak bildirilen Cehennem'in isimlerini tasdik etmesi ve onları kabul etmesi gerekir. (Bkz: es-Selmân'ın: "Mecmûu Fetâvâ ve Resâil el-Useymîn", c: 2, s: 58).

- Çok şiddetli aleve sahip olmasından dolayı "el-Cehîm" adı verilmiştir.

- Dibinin çok derin olmasından dolayı "Cehennem" adı verilmiştir.

- Tutuşturulmuş ve alevlenmiş olmasından dolayı "es-Seîr" adı verilmiştir.

- Çok şiddetli sıcağa sahip olmasından dolayı "Sekar" adı verilmiştir.

- İçerisine atılan her şeyi kırıp ve yerle bir etmesinden dolayı "el-Hutame" adı verilmiştir.

- İçerisine yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanmasından dolayı "el-Hâviye" adı verilmiştir.

Müfessirlerden bazı ilim ehli ile başka bazı âlimler, Cehennem'in bu zikredilen isimlerinin dışında isimleri olduğunu belirtmişlerdir.

Yine bazı ilim ehli, Cehennem'in derekeleri ve tabakaları olduğunu belirtmişlerdir. Bazıları da cehennemlik insanları bu tabakalara taksim etmişlerdir. Fakat insanların taksim edilmesi ve amellerine göre birbirlerinden farklı olmaları dînen birçok delillerle sâbit olsa bile, insanları Cehennem'de bu taksime göre taksim etmek, doğru değildir.

Yine, ilim ehlinin zikrettiği şekilde Cehennem'in derekelerinin isimlendirilmesi de doğru değildir.

Bu konuda doğru olan, ilim ehlinin zikrettiği bu isimlerin her birisi, Cehennem'in hepsinin ismidir. Cehennem'in bir bölümünü kapsayıp başka bir bölümünü kapsamaması sözkonusu değildir.(Bkz: Ömer el-Aşkar'ın: "Âhiret Günü, Cennet ve Cehennem"; s: 26).

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid