Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Günahın, Günahı İşleyen Kimsenin Ailesine Olumsuz Etkisi Olur mu?

Soru

Babam; benim işlediğim günahtan dolayı tüm aile üzerine olumsuz etki bıraktığını söyler. Onun kanaatine göre tüm aile, hırsızlık yoluyla malını kaybetmiş, para cezalarını ödemek zorunda kalmış ve birçok zor zamanlar geçirmiştir.

Bunun benim (işlediğim) günahlarım nedeniyle olması mümkün müdür? Bu, pek de makul gözükmüyor. Anneleri bir günah işlediğinde Allah tüm çocukları(nı) cezalandırır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz bir insan bir başkasının günahı nedeniyle hesaba çekilmez. Her insan kendi yaptıklarına göre hesaba çekilir. “Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez.” (Fâtır, 18) Ancak anne veya babanın bir günah işlemesi; sonrasında o günahı işleme hususunda ailesi tarafından örnek alınması söz konusudur. (Mecmûu Fetevâ, Şeyh Bin Baz, 2/610)  

Fakat bazen günahın bereketsizliği/olumsuzluğu; günahı işleyenden onun aile fertlerinin bazılarına kadar etki eder. Böylece günah, günahı işleyene bir ceza; onun ailesine de bir imtihan oluverir. Allah azze ve celle insanı bazen, Allah’ın zorluklarla günahlarını örtmesi için, zorluklarla imtihan eder. Bazen de Allah nimetlerle imtihan eder. “Biz sizi kötü ve iyi durumlarla deneyerek imtihan ederiz.” (Enbiya, 35)

Allah’ın öfkesine ve gazabına uğramaması için bir Müslümana gerekli olan her halükarda günahtan uzak durmasıdır.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid