Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür?

9124

Yayınlama tarihi : 11-02-2014

Gösterimler : 7971

Soru

 

Benim babam geçen yıl vefat etti.. Bu yıl hac farîzasını edâ etmeye niyet etmişti.
Buna göre onun yerine hac yapması için başka birisini göndermem mümkün müdür?
Bu kimsenin (vekilin), ölen kimsenin akrabalarından birisi olması gerekir mi?
Hac sırasında kesilen kurban hakkında ne dersiniz? Bu kurbanın babamın adına mı, yoksa vekil kılınan kimsenin adına mı olması gerekir

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir müslüman, hac farîzasını edâ etmeye gücü yettikten sonra vefat ederse, vârisinin (hac nafakasını) ölünün malından almak sûretiyle onun yerine bizzat kendisinin hac yapması veya onun yerine hac yapacak birisini vekil tayin etmesi gerekir. Çünkü hac farîzası onun boynunda bir borçtur ve en önce yerine getirilmesi gereken haktır. Vekilin, ölen kimsenin akrabalarından birisi olması gerekmez.

Hac sırasında kesilen kurban (hedy), -eğer kurban kesilmesi gereken bir hac ise-, ölen babanızın adına olur, vekilin adına olmaz. Yok eğer İfrad haccı ise, kurban (hedy) kesmesi gerekmez. Fakat vekil, ihram sırasında kurban kesmesi gereken ihramın yasaklarından birisini işlemişse, bu takdirde kurban kesmesi gerekir."

Kaynak: Abdulkerim el-Hudayr