Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

İfâda (ziyâret) tavafı sırasında peçe ve eldiven giyen kadın

Soru

Ben, bu yıl hac yaptım.Kıran haccına niyet etmiştim. Bu haccımda benim bazı problemlerim oldu. Mekke-i Mükerreme'ye geldiğimde umre yapmadık ve Zilhicce'nin sekizinci gününe kadar umreyi erteledik. Ben bu ihramlı olduğum süre içerisinde bizim gibi bayanların bulunduğu bir grubun yanında misafir kaldık. Bu bayanlar, ben ihramlı olduğum ve bu işi istemediğim halde beni makyaj kullanmaya zorladılar. Bu ise, ihramlı iken süslenmenin câiz olmadığından dolayı değil de sadece istemediğim içindi. Çünkü ihramlı iken böyle yapmanın câiz olmadığı aklımda değildi. Daha sonra makyajı gidermek için Nivea kremi kullandım. Bu yaptığımdan dolayı bana bir şey gerekir mi?
Bilindiği üzere ben, güzel koku kullanmaktan şiddetle sakınıyordum.Bundan dolayı sabun ve kokulu hiçbir şey kullanmadım. Bunun dışında ihramın yasaklarından hiçbir şey işlemedim.
Sonra Zilhicce'nin sekizinci günü umre yapmak istediğimizde ben âdet oldum.Teşrik günlerinden ikinci güne kadar âdetli kaldım.Bilindiği üzere ben, haccın birinci günü velimiz durumunda olan kişi bizim yerimize Akabe cemresine taşlarımızı attı ve İfâda tavafından önce ihramdan çıktık. Bu, umre yapanlar için câizdir.Ben ise, Kıran hacısı olduğum için hâlâ umre yapmadım.Unutarak ihramdan çıktım ve kurbanımı kestirdim. Biz Mekke'den ayrılmadan önce benimle birlikte olanlar Vedâ tavafını yaptılar.Ben ise umre haccın umresi olduğunu kabul ederek İfâda tavafı niyetine tavaf ettim, ardından da sa'y yaptım. Bu sırada ben, peçe ve eldiven giymiştim.Şüpheli olduğum için tavaftan sonra bunları çıkardım.Bilmiyorum bana bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Hac ve umreyi birleştirerek yapan Kıran hacısı, Mekke'ye ilk geldiğinde umre yapmaz.Sadece Kudûm tavafını yapar.Bu ise sünnettir, farz veya vâcip değildir.Ardından Kudûm tavafından sonra dilerse sa'y yapar veya bu sa'yı İfâda tavafından sonraya erteleyebilir. Bu sa'y ise, hem hac, hem de umre için yeterlidir. Buna göre Mekke'ye gelince tavaf etmemeniz ve sa'y yapmamanızdan dolayı size bir şey gerekmez.

Kıran hacısına iki tavaf gerekir.

Birincisi: Arafat ve Müzdelife'den döndükten sonra İfâda tavafı.

İkincisi: Mekke'den çıkarken Vedâ tavafı.

Bir kimse, -sizin de yaptığınız gibi-, İfâda tavafını erteleyip Mekke'den çıkarken İfâda ve Vedâ tavafını bir tavaf olarak yapabilir.

İkincisi:

İhramlı kadının, güzel kokulu olmayan şeylerle süslenmesinde bir sakınca yoktur. Yasak olan güzel koku kullanmaktır. Buna göre makyaj yapmanız ve bu makyajı gidermek için krem kullanmanızdan dolayı size bir şey gerekmez. İçeriğindeki kokudan dolayı bu kremi kullanmamanız daha ihtiyatlı idi. Fakat görünen o ki, bu krem güzel koku değildir. Bu kremi kullanan kimseye de güzel koku kullanmış denilmez.

Üçüncüsü:

Hacı; ister ifrad hacısı, isterse kıran hacısı olsun, Akabe cemresine taşları attıktan sonra saçını kısaltırsa, kendisi birinci tahallüle girmiş (onun için birinci helallik başlamış) olur. Dolayısıyla hanımıyla birleşmek dışında kendisine ihramda yasak olan her şey mübah olur. Buna göre güzel koku kullanması, tırnaklarını kesmesi, erkek ise dikişli elbise giymesi ve kadının peçe ve eldiven giymesi câizdir.

Hacı, bu birinci tahallülden (helallikten) sonra sadece cinsel ilişkiye girmesi (cimâ etmesi) haramdır.

Şiddetli izdiham sırasında zayıfların ve kadınların taşları attırmak için vekâlet vermesi câizdir.

(Sayın bayan!) Sorunuzda Akabe cemresine taşları attırdıktan sonra ihramdan çıktığınızı belirttiniz. Fakat tahallülden kastınızın ne olduğunu açıklamamışsınız. Saçı kısaltmak hakkında bir şey zikretmemişsiniz. Eğer saçınızı kısaltmışsanız, birinci helalliğe girmişsiniz demektir. Buna göre cinsel ilişkinin dışında size her şey helal olur.İfâda tavafında peçe ve eldiven giymeniz câizdir.

Yok eğer Akabe cemresine taşları attırdıktan sonra ve İfâda tavafından önce saçınızı kısaltmamışsanız, siz hâlâ ihramlı sayılırsınız.İfâda tavafında peçe ve eldiven giymeniz câiz değildir ve fidye vermeniz gerekir.Fidye ise, ya 3 gün oruç tutarsınız, ya Harem bölgesindeki 6 yoksulu doyurursunuz, ya da etini Haram bölgesindeki fakirlere dağıtmak üzere bir koyun veya keçi kesersiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi