Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

İnsanlara Zulmeden Bir Kimsenin Oruç Tutmasının Hükmü

93089

Yayınlama tarihi : 14-03-2023

Gösterimler : 922

Soru

Zalim olan bir Müslümanın oruç tutmasının hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruç tutan kimse; gıybet, yalan söylemek, dedikodu yapmak, zulmetmek ve bunun dışındaki haram olan işlerden çok şiddetle kaçınmalıdır. Şüphesiz ki oruçla amaçlanan şey; kuru kuruya yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durmak değildir. Asıl amaç Allah teala’nın şu ayetinde buyurduğu gibi yalnızca Allah’a karşı takvalı olmayı gerçekleştirmektir: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (takvalı olursununuz) korunursunuz.” (Bakara, 183)

Oruçlunun işlediği her bir masiyet; şüphesiz ki onun orucunun sevabından eksiltmektedir. Oruçlu kişi günah işlemeye devam edip sevabını azaltmaya ta ki orucunun sevabını tamamen yok edinceye kadar devam eder. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Nice oruç tutan vardır ki onun orucundan kendisine açlıktan başka bir şey yoktur.” (İbn Mace, 1690’da rivayet etmiştir, Elbani hadisi Sahîhu İbn Mace’de sahih saymıştır)

Dolayısıyla oruç tutan kimseye gereken şey; günahlarından tövbe etmesi, Allah’a dönmesi ve amelini güzelce yapmasıdır. Ki böylelikle Allah teala onun orucunu kabul etsin.

Ancak; orucun geçerliliği ve bozulmaması bakımından ise oruç zulmetmek ve yalan söylemek gibi sadece günah işlemekle bozulmaz. Ama bu işlediği günah onun sevabını azaltır.

Bunun açıklaması (50063 ) rakamlı sorunun cevabında geçmişti.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi