Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Kur’an-ı Kerim’i Seccadenin Üzerine Bırakmak

Soru

Kur’an-ı Kerim’i Seccadenin Üzerine Bırakmanın Hükmü Nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kur’an-ı Kerim’e saygı gösterilmesi ve korunması vacip olduğuna dair alimler arasında ihtilaf yoktur. Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Alimler Kur’an-a saygı gösterilmesi ve korunması hususunda icma’ etmiştir. (el Mecmu 2/85)

Bununla birlikte Müslüman bu saygı konusunda çok aşırıya gitmemesi gerekir. Zira bazı kişilerden şöyle aktarılmıştır. “Otuz senedir içinde Kur’an bulunan bir eve abdestsiz olarak girmedim”, bir başkası şöyle der: “Bulunduğum evde Kur’anın bulunmasından dolayı o gece uyumadım.” Çünkü abdesti bozulacağından korkmuştur.!

Şüphesiz bu davranışlar, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabenin uygulamasına ters bir davranıştır. Zira onlar dar ve küçük evlerde kaldıkları halde Kur’anı kerim’in bulunmasıyla birlikte uyuyorlar, eşleriyle cinsel münasebette bulunuyor ve uzun bir müddet abdestsiz kalıyorlardı. Kur’anın sayfaları ve sureleri bir araya getirilip birleştirildiğinde de birçok kişinin evinde mevcuttu.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in mescidinde veya diğer sahabelerin mescitlerinde Kur’anın üzerine konulacağı raflar mevcut değildi. Bu konuda önemli olan eylemin küçümseme niyetiyle yapılmamasıdır. Nitekim secde ayeti okunduğunda Kur’anı yere bırakılarak secdeye gidilmesinde bir sakınca yoktur.

Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Allah’ı kitabına olan saygı gereği Kur’anı insanların değersiz gördüğü yere bırakmamaktır. Örnek olarak çöp kutuları vb. yerlere bırakılmaması gerekir. Bazı öğrenciler okulu bitirdiklerinde kitaplarını sağa sola atarlar unutulmaması gerekir ki bu kitaplarda bir takım ayetler mevcuttur. Çöpe atılması kesinlikle günahtır.

Ancak Kur’anı temiz bir yere bırakmakta sakınca yoktur. Çünkü bunda bir küçümseme veya hakaret yoktur. Kur’an okuyan bir kimse secdeye gittiğinde yere bırakması bir hakaret veya küçümseme sayılmaz. (Şerh riyazussalihin 1/423 hadis no 181)

Şeyh Abdullah bin Cibrin’e şöyle soruldu:

Kur’anı temiz bir yere veya seccadenin üzerine bırakmanın hükmü nedir?

Cevap: Doğrusu maddi ve manevi yönden yüksek yere bir yerde tutulması gerekir. yüce Allah şöyle buyurdu: “Kur'ân, kutsal sayfalardır. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ellerinde” (Abese12-16)

İhtiyaç duyulduğunda mutlaka az olsa bile yüksek bir yere bırakılır. Şayet mümkün değilse en temiz yere bırakılır. Kesinlikle alçak bir yere veya necaset bulunan bir yere bırakılmaz. Zira bu bir küçümseme ve hakaret sayılır. Şayet temiz bir yatağa bırakılması gerekirse bunda bir sakınca yoktur. (Fetava İslamiye 4/15)

Bu bağlamda şayet üzerine bırakılacak seccade temiz ve çocukların ulaşamayacağı bir yer ise bunda bir sakınca yoktur. Şüphesiz yüksek bir yerde tutulması daha iyidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi