Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Fiyatları kontrol etmek amacıyla piyasadaki tüm malları satın almak

Soru

Ticaretle uğraşan bir kişi bir ürünün fiyatı iyiye gittiğini hissetiğinde piyasadaki tüm malları satın alır ve daha pahalıya satarak fiyatları kontrol altına alır. Bu davranışın hükmü nedir? Bu kişinin kazancı helal mı haram mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz müslümanları sıkıntıya sokarak ihtiyaç duydukları ürünlerin hepsini satın alıp daha sonra daha yüksek fiyatla satarak tekel olmak caiz değildir. Bilakis bunu engellemek gerekir. Soru soranın anlattığı gibi tüccar insanların ihtiyaç duydukları bir ürünü sadece kendisi satmaya çalışması ve fiyatları kendisi belirlemesi caiz değildir. İlgili yöneticiler bunu engellemeleri gerekir. Ancak söz konusu ürün, insanların zaruri olarak ihtiyaç duydukları bir şey değilse veya başka pazarda zorluk çekmeden müadil ürünleri bulabiliyorlarsa bu durumda bu satış haram değildir. Bununla birlikte bir Müslüman insanları zor duruma sokması doğru değil. (El Munteka min Fetava Şeyh Salih el Fevzan 3/60)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi