Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Kefen İçin Olması Gereken En Az Kumaş

Soru

Erkek ve kadın için gerekli kefen en az nasıl olmalı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

(98308) ve (98189) nolu soruların cevaplarında bu konuda en faziletlisi; vefat eden erkek ise üç kumaşta kadın ise beş kumaşta kefenlenmesi şeklinde açıklama yapılmıştır.

İkincisi:

Kefen konusunda vacip olan kefenin en azı tüm vücudu örten bir adet kumaştır. Bu da Hanefi, Hanbeli ve Maliki’lerde iki görüşten biridir. (Haşiye İbn Abidin 3/98, el Muğni 3/386, Mevahib el Celil 2/266)

Bu konu için şu hadisi delil getirirler:

Mus'ab b. Umeyr, Uhut Harb'inde şehid edildi de, bir kaftandan başka kendisini kefenleyecek şey bulunmadı. Kaftanı baş tarafına koyduğumuz vakit (aşağıdan) ayakları çıkar; ayaklarını koyduğumuz vakit de başı meydana çıkardı. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Bu kaftanı başından aşağı koyun; ayaklarının üzerine de izhir otu atın.” (Buhari 4047, Muslim 940)

El Zeylai şöyle dedi: Bu hadis gereği sadece avretin örtülmesi yeterli değildir. (Haşiye bin Abidin 3/98)

Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Ölen bir kimse erkek veya kadın olsun onu örten bir kumaş ile sarılırsa caiz olur, bu konu geniştir. (Mecmu fetava bin Baz 13/127)

El Bessam, Tavdih el Ahkam 2/39’da şöyle dedi: Küçük veya büyük, erkek veya kadın ölünün kefeni için vacip olan en az bir kumaştır.

Şafii Mezhebi: Kefende en az olması gereken avreti örtecek şekilde bir kumaştır. Kadın için el ve yüz hariç tüm vücudunu örten bir kumaş bulunması yeterlidir. Bu görüş Maliki’lerin ikinci görüşüdür. (el Mecmu 5/162, Mevahib el Celil 2/266) bu konu için Musab bin Umeyr’in hadisi ile delil getirirler.

Nevevi şöyle dedi: Şayet tüm vücudun örtülmesi vacip olsaydı bıraktığı silah vb. şeyleri satıp ona kefen alacaklardı. Şayet parası yoksa Beytulmal’dan alınır, bu da yoksa Müslümanlar bunu sağlamakla yükümlüdür. (el Mecmu 5/150-151)

Ancak Musab b. Umery’in hadisine şu şekilde cevap verilmiştir:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ve sahabesi Uhud şehitlerini kefenleyecek bir şey bulamadıkları için iki kişiyi bir kefene sarıyorlardı. Cabir bin Abdullah r.a şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem iki adamı bir kumaş/elbisede birleştirirdi. Ve sonra şöyle sorardı: Hangileri Kur’an-ı daha fazla ezberlerdi. Birisine işaret edildiğinde ilk önce onu kabre sokardı. (Buhari 1343)

Soru şudur: Uhud şehitlerini kefenleyecek bir şey bulamadıkları halde nereden satın alacaklardı?

Şayet kefen kısa olup ve ölünün tüm vücudunu örtmezse ilk önce başı örtülür ve yettiği kadar vücudu örtülür. Açıkta kalan ise izhir bitkisi veya otlarla örtülür. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu şekilde söylemiştir.

Şeyh İbn Useymin, el Şerhul Mumti 5/225’de şöyle dedi: Tüm vücudun örtülmesini vacip olduğunu gösteren husus, elbisesi kısa gelen sahabiler için kefenin baş tarafından kullanılmasını ve açıkta kalan uzuvların izhir diye bilinen ot ile örtülmesini emretmiştir.

Şayet elbisesi yanar ve kefenleyecek bir şey bulunmazsa ot ile kefenlenir. Bu da bulunmazsa olduğu gibi mezara koyulur. Yüce Allah şöyle dedi: “Gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan sakının” (Teğabun 16)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi