Çarşamba 4 Rebiüs-Sani 1440 - 12 Aralık 2018
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen

görüş bildirimi