Salı 25 Rebiüs-Sani 1443 - 30 Kasım 2021
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen