Cumartesi 15 Recep 1442 - 27 Şubat 2021
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen