Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen

99642

25-11-2023

Borcu, başka bir para birimiyle ödemek

25-11-2023

181723

06-09-2023

Eğitim Için Verilen Kredilerin Hükmü

06-09-2023

13180

09-08-2023

Borç Yazdırma Ve Buna Şahit Tutmak

09-08-2023

171593

12-02-2023

İnşaat İçin Eski Demiri Borç Verip borçludan Yeni Demir Olarak İade Almanın Hükmü

12-02-2023

148458

20-01-2023

Borcun Ödenmesi Esnasında Borç Veren Kimseye Bir Hediye ya da Bir Karşılık Vermenin Hükmü

20-01-2023

333357

05-05-2022

Bankadan kredi alabilmek veya gayrimenkul satın alabilmek için aracı şirkete komisyon vermenin hükmü

05-05-2022

23388

06-01-2022

Enflasyon Nedeniyle Fazla Ödeme Yapmak, Faizdir.

06-01-2022

246311

05-12-2021

Paranın değeri düştükten sonra mehrin bakiyesini ödemek

05-12-2021

294684

22-01-2021

İlgili madde uygulanmadığı halde, hayat sigortası koşulu ile borç/kredi almanın hükmü

22-01-2021

68842

10-10-2018

Paranın değeri değişirse borcu nasıl öder?

10-10-2018

158131

22-03-2015

Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir

22-03-2015