Cumartesi 14 Rebiül-Evvel 1442 - 31 Ekim 2020
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen