Salı 5 Cemaziyel-Evvel 1444 - 29 Kasım 2022
Türkçe

Borç Verme/Karz-ı Hasen