Pazar 8 Rebiüs-Sani 1440 - 16 Aralık 2018
Türkçe

Riya/İkiyüzlülük

görüş bildirimi