Perşembe 12 Rebiül-Evvel 1442 - 29 Ekim 2020
Türkçe

Nebi ve rasûl arasındaki fark

Soru

Nebi ve rasûl arasındaki fark nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu meselede birden fazla görüş vardır. Bunlardan birisi de Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin -Allah ona rahmet etsin- şu görüşüdür:

"Nebi, Allah Teâlâ'nın kendisine haber verdiği ve kendisine haber verilenlerle insanlara haber veren kimsedir.Eğer bununla birlikte Allah Teâlâ'nın emrine aykırı hareket eden bir topluluğa O'nun mesajını ulaştırmak için gönderilirse, bu takdirde o rasûldür. Yok eğer sadece kendisinden önceki rasûlün şeriatı ile hareket ediyor ve Allah Teâlâ'dan gelen mesajı bir topluluğa ulaştırmak için gönderilmemişse, bu takdirde o nebidir, rasûl değildir." ("en-Nubuvvât", s: 255)

Diğer âlimlerin bu konuda farklı görüşleri de vardır, fakat bunların en önemlisi, Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye'nin bu görüşüdür.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid