Cuma 19 Rebiüs-Sani 1442 - 4 Aralık 2020
Türkçe

Namazda Sehiv/hata yapmak