Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Mezi Orucu Bozar mı?

Soru

Satış merkezindeki işimin gereği Ramazan ayı gündüzünde bayanlara ürünler satmaktayım ve şehvet düşüncesi olmadan onlarla konuşuyorum.  Bununla birlikte penisten sıvı aktığını hissediyorum. Bu mezi mi meni mi bilmiyorum, bu durumda orucum bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Meni ve mezi arasındaki fark şudur :

Erkeğin menisi beyaz ve yoğundur, kadının ise ince ve sarıdır. Mezi ise şeffaf bir sudur. Yapışkan olup şehvet düşüncesi, isteği, nazar vb. durumlarda çıkar.  Bu durum erkek ve kadınlar için aynıdır. (Daimî Fetva kurulu 5/418)

Sizden akan sıvı, yüksek ihtimalle mezi olup meni değildir. Zira meni tazyikli çıkar ve kişi bunu hisseder. Meni akmasına sebep olmak orucu bozar. Yani elleşmek, öpmek ve tekrarlı bir şekilde kadınlara şehvetle bakarak meni akmasına neden olmak; orucu bozar. Daha fazla bilgi için (2571 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Mezi Orucu Bozar Mı?

Mezi akmasına neden olmanın orucu bozması hususunda alimler ihtilaf etmiştir. Hanbeli mezhebine göre şayet dokunma, öpme vb. davranışlarla mezi akarsa kişinin orucu bozulur. Ancak tekrarlı bakmaktan dolayı akarsa orucu bozulmaz.

Ebu Hanîfe ve Şâfiî mezhebine göre ister dokunarak ister başka bir davranış nedeniyle mezi aksın, hiçbir şekilde orucu bozmaz. Orucu bozan meninin akmasıdır, mezinin değil. (El-Muğnî 4/363)

Şeyh İbn Useymin, eş-Şerhu’l-Mumti 6/236’da Hanbelî mezhebini zikrettikten sonra şöyle dedi:

Bu konuda sahih bir delili yoktur çünkü mezi şehvet açısından ve fizyolojik açıdan meniye benzemez, böylece aynı hükme tabi olamaz. Doğru görüş: Dokunma vb. davranışlar sonucunda mezi akması orucu bozmaz, kişinin orucu geçerlidir. Şeyh İbn Teymiyye bu görüştedir. Bu konudaki delil, mezinin orucu bozan hususlardan olmamasıdır. Şüphesiz oruç, şer’î bir şekilde meşru olmuştur, delil olmaksızın geçersizliğine hükmedilmez.

Şeyh İbn Baz’a şöyle soruldu:

Öpme veya cinsel içerikli film izlenmesi sonucunda mezi akarsa kişi orucu kaza eder mi?

Cevap:

Mezinin akması alimlerin tercihli görüşlerine göre orucu bozmaz. Kişinin eşini öpmesi, birtakım filmleri izlemesi vb. şehvet uyarıcı davranışları sonucunda mezinin akması orucu bozmaz. Ancak Müslümanın cinsel içerikli film izlemesi, Allah’ın haram kıldığı müzik ve şarkıları dinlemesi caiz değildir. Dokunmak, bakışları tekrarlamak, öpmek vb. şehvet uyarıcı davranışlar sonucunda meni akması orucu bozar. Ancak ihtilam/cenabet olmak veya düşünce nedeniyle meni çıkması orucu bozmaz.

Daimî Fetva Kurulu’na şöyle soruldu (10/273):

Ramazan ayında bir gün eşimle oturmuştum ve şakalaşıyordum, bir müddet sonra iç çamaşırımda ıslaklık gördüm. Bu durumda kefaret gerekir mi?

Cevap:

Durum anlattığınız gibi ise size kaza veya kefaret gerekmez. Ancak çıkan ıslaklık meni ise bu durumda yıkanmanız ve kefaret olmaksızın orucu kaza etmeniz gerekir.

Sonuç olarak çıkan sıvının meni olduğundan emin oluncaya kadar size bir yükümlülük yoktur. Şayet meni ise o günü kaza etmeniz gerekir fakat kefaret gerekmez.

İhtiyaç olmadığı müddetçe kadınlarla konuşmaktan uzak durmanız gerekir. Şayet konuşmaya ihtiyaç duyarsanız gözünüzü onlardan uzak tutun ve yüce Allah’ın şu ayetine uyun: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.” (Nur /30)

Cerîr bin Abdullah r.a şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e aniden kadınlara nazar/bakma olayını sordum. Rasulullah gözümü çevirmemi emretti. (Muslim 2159)

Nevevî şöyle dedi:

Ani nazar, kasıt olmaksızın yabancı kadına bakmaktır. İlk bakışta günah olmaz ancak kişinin hemen gözünü çevirmesi gerekir. Aynı anda gözünü çevirirse günah olmaz ancak bakmaya devam ederse bu hadis gereğince günaha girer çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem gözünü çevirmesini emretmiştir. Ayrıca yukarıdaki ayet gereğince de bakmak günahtır.

Mümkün olduğunca kadınlara satış yapacak kişinin kadın olması daha uygun ve kendinizi korumak açısından daha iyidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi