Pazar 14 Safer 1441 - 13 Ekim 2019
Türkçe

Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?

Soru

Ramazan'da akşam vaktinde yağmur yağdığında akşam namazı ile yatsı namazını cem' etmeyi bırakalım mı yoksa akşam namazı ile yatsı namazını cem' edip yatsı namazını geciktirelim mi?

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermiştir:

"Bu konuda dînde genişlik vardır. Ancak iki namaz bu durumda cem' edilirse, belki insanlar pek çok ecir ve mükafatı kaçırabilirler."

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid

görüş bildirimi