Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

İster erkek olsun ister kadın itikaf ibadeti mescidte yapılması gerekir

Soru

Kadın evinde itikafa girebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler, erkeğin itikafı sadece mescidte geçerli olacağına dair ittifak etmişlerdir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “…Mescidlerde itikafta olduğunuz zamanlarda onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın…” Bakara/187

Göründüğü gibi yüce Allah, itikafın sadece mescidlerde olacağını bildirmiştir. (El muğni 4/461)

Kadın ise alimlerin cumhuruna göre bu konuda erkek gibidir. Yani söz konusu ayet gereği; itikafı sadece mescidlerde geçerli olur. Ayrıca Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşleri mescidte itikaf etmeleri için izin istediklerinde onlara izin vermiştir. Vefatından sonra da mescidlerde itikaf etmeye devam etmişlerdir.

Şayet kadının itikafı evinde caiz olsaydı Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bunu onlara söylerdi nitekim tesettür açısından kadının evinde oturması dışarıya  (mescide) çıkmasından daha faziletli olurdu.

Bununla birlikte bazı alimler, kadının kendi evinde namaz için tahsis ettiği odada itikaf edebileceğini savunmaktadırlar. Ancak alimlerin cumhuru buna karşı çıkarak şu şekilde açıklama yapmaktadırlar: Şüphesiz tahsis edilen odaya mescid denmez, her ne kadarda kendisi orayı bu şekilde adlandırmış ise de gerçeğinde mescid değildir. Bu nedenle böyle bir yer, cenabetli ve adetli kişilerin girmemesi gereken mescid hükmünde değildir. (el Muğni 4/464)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “İster erkek olsun ister kadın olsun mescid dışında itikafa girmeleri geçerli değildir. Aynı şekilde evde tahsis edilen namaz odasında da erkek veya kadının itikafı geçerli değildir.”(elmecmu 6/505)

İbn Useymi Rahimehullah’a şöyle soruldu: Kadın itikafa girmek istediğinde nerede itikafa girer?

Cevap: Şer’i bir engel olmadığı takdirde mescidlerde itikaf eder. (Mecmu el Fetava 20/264)

Buna ilaveten İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre ona şöyle soruldu: Bir kadın evin mescidinden itikaf edeceğine dair adak verir, bunun hükmü nedir? İbn Abbas şöyle cevap verdi: “Bu bidattır, Allah katında en çirkin ameller bidatlardır. İtikaf sadece namazların ikame edildiği mescidlerde olur, ayrıca kadının evindeki mescid hüküm veya hakikat açısından mescid değildir. Evde oluşturulan mescidin yeri değiştirilebilir, cenabetli olarak içinde kalınabilir. Şayet böyle bir uygulama caiz olsaydı bir kere olsa dahi müminlerin anneleri bunu yaparlardı.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi