Tue 11 Jm2 1436 - 31 March 2015
2511
Hukum Mendirikan Lajnah Ru'yat Hilal Di Negara-Negara Barat (Baca Kafir)
Apakah kaum muslimin yang berdomisili di negeri non Islam (negeri kafir) boleh mendirikan lajnah khusus untuk ru'yat hilal Ramadhan, Syawal dan Dzul Hijjah ataukah tidak?


Alhamdulillah, kaum muslimin yang tinggal di negera non Islam boleh mendirikan lajnah untuk mengatur dan mengurus penetapan hilal Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah.
Fatawa Lajnah Daimah X/112.