Selasa 12 Dzulhijjah 1445 - 18 Juni 2024
Indonesian

246642

24-05-2017

Jika Terjadi Kesalahan Dalam Melihat (Bulan Sabit) Dan Terdapat Ketetapan Bahwa Kita Telah Berbuka Sehari Di Bulan Ramadan, Apakah Kita Wajib Mengqadha?

24-05-2017

202163

08-05-2017

Tidak Puasa Selama Dua Tahun, Saat Ini Dia Tidak Mampu Mengqadha’nya,Maka Apa Yang Harus Dia Lakukan ?

08-05-2017

207382

29-05-2016

Apakah Rukyatul Hilal Di Siang Hari Dapat Menunjukkan Masuk Dan Keluarnya Bulan Ramadan?

29-05-2016

36649

12-09-2015

TIDAK MELIHAT HILAL DZULHIJJAH, APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN

12-09-2015

205789

16-06-2015

Apabila Mereka Tidak Mengetahui Telah Masuknya Bulan Ramadhan Melainkan Ditengah Siang, Maka Apa Hal yang Wajib Atas Mereka?

16-06-2015

106492

12-06-2015

Kaum Muslimin Hendaknya Tolong Menolong Untuk Melihat Hilal Dan Memberitahu Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Rukyatnya

12-06-2015

66176

09-06-2015

Apakah Orang Yang Melihat Hilal Seorang Diri, Diwajibkan Berpuasa?

09-06-2015

110350

27-06-2014

YANG JADI PATOKAN MASUK DAN KELUARNYA BULAN ADALAH RUKYAH (PENGLIHATAN DENGAN MATA)

27-06-2014

106487

26-06-2014

APAKAH BERPUASA BERSAMA NEGARANYA ATAU BERSAMA NEGARA MANA SAJA YANG MELIHAT HILAL (BULAN SABIT)?

26-06-2014

66891

21-06-2014

Apakah Sah Berpatokan Pada Imsakiyah Ramadan

21-06-2014

67895

18-06-2014

Apakah Dia Boleh Berlebaran Untuk Mengikuti Saudi Semendara Masyarakat Di Negerinya Berpuasa

18-06-2014

66219

06-07-2013

APAKAH MENGIKUTI PUASA DAN BERBUKANYA DENGAN RUKYAH (PENGLIHATAN BULAN) PENDUDUK NEGARANYA?

06-07-2013

70479

05-07-2013

PERKATAAN SESEORANG: "JIKA BESOK MASUK RAMADAN, MAKA SAYA AKAN PUASA."

05-07-2013

50522

03-07-2013

Tinggal Di Belanda, Bersama Siapa Mereka Memulai Puasa?

03-07-2013

98154

25-06-2013

APAKAH PERSAKSIAN WANITA DITERIMA DALAM MELIHAT HILAL RAMADAN

25-06-2013