شنبه 15 رجب 1442 - 27 فوریه 2021
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 2568

تعداد بازدیدها : 3688

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.