چهارشنبه 4 شوال 1441 - 27 مه 2020
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 1982

تعداد بازدیدها : 2883

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.

ارسال ملاحظات