شنبه 14 ذوالحجه 1442 - 24 ژوئیه 2021
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 2791

تعداد بازدیدها : 4151

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.