پنجشنبه 18 ذوالقعده 1441 - 9 ژوئیه 2020
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 2180

تعداد بازدیدها : 3080

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.