سه شنبه 18 شعبان 1440 - 23 آوریل 2019
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 410

تعداد بازدیدها : 782

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.

ارسال ملاحظات