شنبه 20 ذوالقعده 1441 - 11 ژوئیه 2020
فارسی

کتاب‌ها

تعداد دانلودها : 2180

خشوع در نماز

تعداد دانلودها : 2180

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.