پنجشنبه 16 شعبان 1441 - 9 آوریل 2020
فارسی

کتاب‌ها

تعداد دانلودها : 1675

خشوع در نماز

تعداد دانلودها : 1675

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.

ارسال ملاحظات