یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

پاسخ‌های جدید

104812

20-07-2024

نوشتن تحقیق برای دانشجویان یا دانلود آن از اینترنت

20-07-2024

258604

18-07-2024

درمان اعتیاد به سایت‌های غیر اخلاقی

18-07-2024

290143

16-07-2024

آیا شناخت شروط کلمهٔ توحید واجب است؟

16-07-2024

132624

14-07-2024

حکم درخواست شفاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم

14-07-2024

196846

12-07-2024

اگر شخصی بین شستن اعضای وضویش فاصله بیندازد و درِ خانه را باز کند، آیا باید از اول وضو بگیرد؟

12-07-2024

166428

10-07-2024

اطاعت والدین در صورتی که مخالف فرزندآوری باشند واجب نیست

10-07-2024

148441

08-07-2024

عادت دارد که دوستانش را با القابی زشت صدا بزند اما آنان از او عصبانی نمی‌شوند

08-07-2024

23355

06-07-2024

زنی به سبب نوشیدن شراب و مستی برخی از نمازها را ترک گفته. حکم شرع در این باره چیست؟

06-07-2024

125897

04-07-2024

تشهد اخیر را فراموش کرده و سلام داده است

04-07-2024

316842

02-07-2024

آیا لوح محفوظ مخلوق است و آیا قرآن در آن حلول می‌یابد و آیا نور خداوند در روز قیامت در زمین حلول می‌‌یابد؟

02-07-2024

139359

30-06-2024

می‌خواهد پول‌هایش را یک‌جا نگذارد و با آن سرمایه‌گذاری کند اما با احتیاط شرعی

30-06-2024

60359

28-06-2024

چگونه بدون آن‌که زیانی به او برسد از «تعویذ» خلاص شود؟

28-06-2024

83001

27-06-2024

از چاقی مفرط رنج می‌برد؛ آیا این مشکل علاج شرعی دارد؟

27-06-2024

309387

26-06-2024

آیا دوستش را برای جمع‌آوری مدارک برای گرفتن خسارت خانه‌اش از بیمه یاری دهد؟

26-06-2024

220949

26-06-2024

توبه از مال دزدی ممکن نیست مگر با برگرداندن مال به مالکش یا وارثان او

26-06-2024