جمعه 21 شعبان 1440 - 26 آوریل 2019
فارسی

پاسخ‌های جدید

37643

26-04-2019

به زبان آوردن نیت روزه بدعت است

26-04-2019

10052

24-04-2019

زنی که عادت ماهیانه دارد کی روزه بگیرد؟

24-04-2019

7051

22-04-2019

جمع شدن برای غذا و سرودخوانی در آخرین روز شعبان

22-04-2019

21379

21-04-2019

حلاج کیست؟

21-04-2019

26850

20-04-2019

نهی از یک یا دو روز روزه گرفتن پیش از رمضان

20-04-2019

13480

18-04-2019

ویژگی‌های ماه رمضان

18-04-2019

11722

16-04-2019

شبی که در سورهٔ دخان از آن یاد شده چه شبی است؟

16-04-2019

65736

14-04-2019

ازدواج در ماه رمضان

14-04-2019

154183

12-04-2019

آیا جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان با پخش شیرینی میان کودکان به هدف شاد کردن آنان برای نزدیک شدن رمضان جایز است؟

12-04-2019

50651

10-04-2019

پیش از آغاز قضای روزه‌های رمضان حامله شده و نمی‌تواند روزه بگیرد

10-04-2019

155483

08-04-2019

آیا این درست است که روزه‌های نافلهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع می‌شد و همه را در شعبان قضا می‌کردند؟

08-04-2019

13981

05-04-2019

تاخیر پرداخت زکات تا رمضان جایز نیست

05-04-2019

291352

02-04-2019

حکم خواندن قرآن به زبان انگلیسی در نماز

02-04-2019

154397

30-03-2019

حدیثی ساختگی دربارهٔ خواندن نمازی دو رکعتی در پنجشنبه‌های ماه شعبان

30-03-2019

125984

27-03-2019

چگونه شکر نعمت‌های پرشمار پروردگار را به جای بیاورم؟

27-03-2019

ارسال ملاحظات