دوشنبه 14 شوال 1440 - 17 ژوئن 2019
فارسی

پاسخ‌های جدید

50692

17-06-2019

از روی ندانستن حکم روزه، روزهای بسیاری را روزه نگرفته و تعدادش را نمی‌داند

17-06-2019

226060

15-06-2019

خون نفاس او قطع شده سپس چند قطره خون مشاهده کرد است؛ حکم روزهٔ او در چنین حالتی چیست؟

15-06-2019

290821

13-06-2019

روزهٔ قضا گرفته بود و برای اجابت دعوت خواهرش روزه‌اش را خورده است

13-06-2019

221329

11-06-2019

به سبب شیمی‌درمانی نتوانسته رمضان را روزه بگیرد. چکار کند؟

11-06-2019

187093

08-06-2019

خواهرش مبتلا به سندرم داون است؛ آیا برای روزه نگرفتنش باید کفاره داد؟

08-06-2019

4082

05-06-2019

آیا اول قضای رمضانش را به جای بیاورد یا روزهٔ شش روز شوال را؟

05-06-2019

220469

03-06-2019

کیسه‌ای برنج به او هدیه داده‌اند؛ آیا اجازه دارد آن را به عنوان زکات فطر بدهد؟

03-06-2019

5266

02-06-2019

آیا برای کسی که به نماز عید می‌رود جایز است در مصلی نماز تحیة المسجد بخواند؟

02-06-2019

207225

02-06-2019

سوالاتی دربارهٔ زکات فطر

02-06-2019

26983

01-06-2019

نماز عید برای زنان مستحب است، نه واجب

01-06-2019

27021

01-06-2019

آیا زکات فطرش را به یک نفر بدهد یا میان چند نفر توزیع کند؟

01-06-2019

48969

31-05-2019

تکبیر عید فطر کی آغاز و کی به پایان می‌رسد؟

31-05-2019

50693

31-05-2019

هیچ‌کس نمی‌تواند شب خاصی را قطعا به عنوان شب قدر معرفی کند

31-05-2019

67942

30-05-2019

نماز عید یک خطبه دارد یا دو خطبه؟

30-05-2019

145565

30-05-2019

مستحقان زکات فطر

30-05-2019

ارسال ملاحظات