پنجشنبه 3 رمضان 1442 - 15 آوریل 2021
فارسی

پاسخ‌های جدید

40589

15-04-2021

خود ارضایی در رمضان

15-04-2021

111513

14-04-2021

روزه‌دار اجازه دارد که اگر در مورد طلوع فجر شک دارد به خوردن ادامه دهد و در صورت شک دربارهٔ اینکه آیا مغرب شده است، حق ندارد روزه‌اش را بخورد

14-04-2021

7416

13-04-2021

جلوگیری از عادت ماهیانه (پریود) در ماه رمضان

13-04-2021

12602

12-04-2021

دست کشیدن از خوردن و نوشیدن چند دقیقه پیش [از اذان صبح] بدعت است

12-04-2021

37643

11-04-2021

به زبان آوردن نیت روزه بدعت است

11-04-2021

106455

09-04-2021

بیمار است و به شکل مداوم نیازمند دارو است

09-04-2021

106535

07-04-2021

کفارهٔ کسی که در روزِ رمضان جِماع کند و مقدار لازم در غذا دادن به عنوان کفاره

07-04-2021

338250

05-04-2021

حکم روزهٔ کسی که کارش نظارت بر محتوا و حذف قسمت‌های غیر اخلاقی است

05-04-2021

7426

03-04-2021

روزه نگرفته سپس از روی شرم قضایش را بجا نیاورده است

03-04-2021

7449

01-04-2021

کسی که روزه را عمدا ترک کرده باید چکار کند؟

01-04-2021

11185

30-03-2021

قضای روزه‌هایش را بجا نیاورده است

30-03-2021

43268

28-03-2021

دادن همهٔ فدیهٔ روزه به یک بینوا اشکالی ندارد

28-03-2021

107780

26-03-2021

حکم کسی که قضای رمضان قبلی را فراموش کند و رمضان بعد فرا برسد

26-03-2021

306368

24-03-2021

کفارهٔ جماع در روز رمضان از شوهر سابقش بر عهدهٔ اوست و برایش سخت است که این را به همسر کنونی‌اش بگوید، بنابراین آیا می‌تواند بدون آگاهی او غذا بدهد؟

24-03-2021

66886

22-03-2021

بینوا (مسکین) که فدیهٔ روزه به او داده می‌شود کیست؟ چقدر و چه چیز باید به او داد؟

22-03-2021