جمعه 17 ذوالحجه 1441 - 7 اوت 2020
فارسی

پاسخ‌های جدید

13506

06-08-2020

شروط پذیرش دعا

06-08-2020

131632

04-08-2020

ندانسته نماز عشا را در وقت مغرب به جا آورده است

04-08-2020

245973

02-08-2020

مسلمان چگونه می‌تواند از اخلاق بد رهایی یابد و به اخلاق نیکو مزین گردد؟

02-08-2020

223721

31-07-2020

آیا پاداش یک کار با داشتن چند نیت بیشتر می‌شود؟

31-07-2020

228411

29-07-2020

کسی که در مساله‌ای اجتهادی از عالمی تقلید کند کارش درست است و حتی اگر بعدا برایش مشخص شود که قول عالمی دیگر صحیح‌تر است لازم نیست کارش را اعاده نماید.

29-07-2020

72328

27-07-2020

حکم انعام برای کارگر و حکم کار در هتلی که در آن امور حرام وجود دارد

27-07-2020

241200

25-07-2020

معنای این قاعده که «اثبات یک صفت برای الله، مستلزم نفی صفت ضد آن است» چیست؟

25-07-2020

252162

23-07-2020

آیا استفاده از رنگ‌ها برای بازاریابی و جلب مشتری ربطی به کهانت و طالع بینی دارد؟

23-07-2020

90143

21-07-2020

یک یا دو روز یا بیشتر نماز را ترک می‌کند

21-07-2020

45694

19-07-2020

معنای سخن پیامبر ﷺ که: «بیماری منتقل نمی‌شود»

19-07-2020

48005

17-07-2020

شریک شدن با کسی که بر اساس رشوه و ربا معامله می‌کند

17-07-2020

46068

15-07-2020

بیان اسباب عذاب قبر

15-07-2020

93772

13-07-2020

دیدن لکه یک روز پس از پایان پریود

13-07-2020

49039

11-07-2020

حکم حجت قرار دادن تقدیر برای انجام گناهان یا ترک واجبات

11-07-2020

308653

09-07-2020

شادی مؤمنان از دیدار الله سبحانه و تعالی

09-07-2020