پنجشنبه 1 رمضان 1444 - 23 مارس 2023
فارسی

پاسخ‌های جدید

12589

22-03-2023

خوردن و نوشیدن از روی فراموشی در روز رمضان

22-03-2023

37752

20-03-2023

مایعی که به شکل مستمر از زنان خارج می‌شود اثری بر روزه ندارد

20-03-2023

38205

18-03-2023

حکم استفراغ اندک در حال روزه

18-03-2023

108014

16-03-2023

استفاده از مسواک و خمیر دندان توسط روزه‌دار

16-03-2023

38027

14-03-2023

اگر پنج دقیقه پیش از مغرب پریود شود، آیا روزه را به پایان برساند؟

14-03-2023

37670

13-03-2023

مسافر در هواپیما چه هنگام افطار کند؟

13-03-2023

93248

11-03-2023

دندانش درد می‌کرد و برای همین روزه‌اش را باز کرده است

11-03-2023

37840

09-03-2023

دیدن لکه‌های تیره پیش از حیض

09-03-2023

106489

07-03-2023

رویت هلال با ابزار جدید اشکالی ندارد

07-03-2023

3253

05-03-2023

آیا برای زن باردار و شیرده، راه حل دیگری جز قضای روزه‌ها وجود دارد؟

05-03-2023

106477

03-03-2023

انجام پراکندهٔ قضای رمضان اشکالی ندارد

03-03-2023

130711

01-03-2023

پافشاری بر گناه صغیره آن را تبدیل به کبیره می‌کند

01-03-2023

109343

27-02-2023

اگر در طوافش شک کند آیا باید سجدهٔ سهو انجام دهد؟

27-02-2023

84028

25-02-2023

برای دانشگاه به شهر دیگری می‌روند؛ آیا اجازه دارند نماز را کوتاه بخوانند؟

25-02-2023

20660

23-02-2023

نیت طلاق کرده اما آن را به زبان نیاورده است؛ آیا طلاق واقع می‌شود؟

23-02-2023