11643: Apakah Kita Dibolehkan Menjama Shalat Isya Dan Taraweh Dengan Shalat Magrib Di Bulan Ramadan Jika Hujan Turun


Kalau hujan turun di waktu Maghrib di bulan Ramadan, apakah kita tinggallkan menjama antara Maghrib dan Isya atau kita jama Maghrib dan Isya dan mengakhirkan shalat Taraweh?

Published Date: 2016-05-28

Alhamdulillah.

Kami ajukan pertanyaan ini kepada Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan beliau menjawab: “Masalah ini luas, insya Allah. Menjama (pada kondisi ini) bisa jadi membuat banyak orang tidak mendapatkan kebaikan.”

Wallahu ‘alam.

Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid
Create Comments