Ahad 5 Syawal 1445 - 14 April 2024
Indonesian

SUDAH BERUSIA TIGA BELAS TAHUN NAMUN TIDAK BERPUASA RAMADAN

Pertanyaan

Seorang gadis yang telah berumur 12 atau 13 tahun belum melakukan puasa Ramadan. Apakah dia atau keluarganya berdosa? Apakah dia harus berpuasa? Apakah jika dia tidak berpuasa, ada kewajiban tertentu baginya?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

"Seorang wanita terkena kewajiban dengan syarat-syarat Islam, berakal dan balig. Usia balig terwujud dengan datangnya haid, atau keluar mani dengan syahwat, jika dia mimpi dan melihat keluarnya mani, atau tumbuhnya rambut kemaluan, atau telah berusia 15 tahun. Jika pada gadis tersebut memenuhi salah satu dari syarat-syarat tadi, maka wajib baginya berpuasa, dan wajib baginya mengqadha apabila ada hari yang dia tinggalkan ketika sudah diwajibkan kepadanya. Jika salah satu syarat-syarat tersebut tidak ada, maka dia tidak memiliki kewajiban sama sekali."

Refrensi: Soal Jawab Tentang Islam