Senin 20 Jumadil Ula 1445 - 4 Desember 2023
Indonesian

Sering Melakukan Safar Untuk Mencari Rezki, Apakah Dia Berbuka Di Bulan Ramadan?

Pertanyaan

Saya pebisnis yang seringkali bepergian untuk mencari rezki, dan saya selalu menunaikan shalat wajib dengan cara jama dalam safar, dan saya juga berbuka pada bulan Ramadan. Apakah saya berhak dalam hal ini atau tidak?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Anda dibolehkan untuk mengqasar shalat yang empat rakaat (menjadi dua rakaat) dan menjama antara Zuhur dan Ashar di waktu salah satu di antara keduanya. Dan menjama antara Maghrib dan Isya di waktu salah satu di antara keduanya. Anda pun boleh berbuka di bulan Ramadan dalam  safar, hanya anda diharuskan mengqada hari-hari yang anda berbuka di bulan Ramadan, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah; 185)

Wabillahit Taufiq.

Refrensi: Al-Lajnah Ad-Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, 10/212