12624: Kabristanın girişinde ölülere bir defa selâm vermek yeterlidir


Kabristanın girişinde ölülere bir defa selâm vermek yeterli midir?

Published Date: 2013-05-11

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Kabristanın girişinde ölülere bir defa selâm vermek yeterlidir ve bununla kabir ziyâreti (ecri) hâsıl olur. Eğer kabristandaki kabirler birbirinden uzak olur da kabristanı her tarafından ziyâret etmek isterse, bunda sakınca yoktur." (Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia", c: 13, s: 335)

Yine değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Kabir ziyâreti sırasında ziyâretçinin, ziyâret etmek istediği kabrin yanına kadar gelmesi şart mıdır?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Kabristanın girişinde ilk kabrin yanına gelmesi yeterlidir. Eğer ziyâret etmek istediği kabrin yanına kadar gelmek ve ona selâm vermek isterse, bunda bir sakınca yoktur."

(Abdulaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet etsin-)
Create Comments