21776: Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü


Bir gün öncesi veya bir gün sonrası olmadan sadece Âşûrâ günü oruç tutmam câiz midir?

Published Date: 2014-11-01

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Âşûrâ günü orucu, bir senelik (küçük) günahlara keffârettir ve onu sadece onuncu gün tutmak mekruh değildir." (el-Fetâvâ'l-Kubrâ; c: 5).

İbn-i Hacer el-Heytemî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"...sadece Âşûrâ günü oruç tutmakta bir sakınca yoktur." ("Tuhfetu'l-Muhtac"; c: 3, Nâfile Oruç Bölümü.)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu'na bu soru sorulduğunda, komisyon bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Âşûrâ günü orucunu sadece bir gün olarak tutmak câizdir. Fakat Âşûrâ gününden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmak daha fazîletlidir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olan sünnet budur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

(( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.)) [ رواه مسلم ]

"Şayet gelecek yıla kavuşursam, dokuzuncu günü de oruç tutacağım." (Müslim; hadis no: 1134).

İbn-i Abbas -Allah ondan râzı olsun- hadisin açıklarken şöyle demiştir:

"Yani onuncu gün ile birlikte…"

Başarı, yalnızca Allah'tandır." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları; c: 11, s: 401.)

Islam Q&A
Create Comments