Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü

Soru

Bir gün öncesi veya bir gün sonrası olmadan sadece Âşûrâ günü oruç tutmam câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Âşûrâ günü orucu, bir senelik (küçük) günahlara keffârettir ve onu sadece onuncu gün tutmak mekruh değildir." (el-Fetâvâ'l-Kubrâ; c: 5).

İbn-i Hacer el-Heytemî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"...sadece Âşûrâ günü oruç tutmakta bir sakınca yoktur." ("Tuhfetu'l-Muhtac"; c: 3, Nâfile Oruç Bölümü.)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu'na bu soru sorulduğunda, komisyon bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Âşûrâ günü orucunu sadece bir gün olarak tutmak câizdir. Fakat Âşûrâ gününden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmak daha fazîletlidir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olan sünnet budur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. [ رواه مسلم ]

"Şayet gelecek yıla kavuşursam, dokuzuncu günü de oruç tutacağım." (Müslim; hadis no: 1134).

İbn-i Abbas -Allah ondan râzı olsun- hadisin açıklarken şöyle demiştir:

"Yani onuncu gün ile birlikte…"

Başarı,yalnızcaAllah'tandır." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları; c: 11, s: 401.)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi