6247: Kâfir bir ülkeden vatandaşlık almanın hükmü


Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?

Published Date: 2012-06-04

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bu soruyu, değerli âlim Abdullah b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermişti:

"Bir kimse, ülkesinden kovulduğu veya sığınacak bir ülke bulamadığı için kâfir bir ülkeden vatandaşlık talebinde bulunmak zorunda kalırsa, o ülkede dîninin gereklerini açıkça yaşamak ve dînî vecibeleri yerine getirmek şartıyla o ülkeden vatandaşlık alması câizdir. Fakat sadece dünyalık bir menfaat için kâfir bir ülkeden vatandaşlık elde etmeye gelince, bunu câiz görmüyorum.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Abdullah b. Cibrîn
Create Comments