Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Kâfir bir ülkeden vatandaşlık almanın hükmü

Soru

Kâfir bir ülkenin vatandaşlığını almanın (o ülkenin vatandaşlığına geçmenin) hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu, değerli âlim Abdullah b. Cibrîn'e -Allah ona rahmet etsin- arz ettiğimizde o şöyle cevap vermişti:

"Bir kimse, ülkesinden kovulduğu veya sığınacak bir ülke bulamadığı için kâfir bir ülkeden vatandaşlık talebinde bulunmak zorunda kalırsa, o ülkede dîninin gereklerini açıkça yaşamak ve dînî vecibeleri yerine getirmek şartıyla o ülkeden vatandaşlık alması câizdir. Fakat sadece dünyalık bir menfaat için kâfir bir ülkeden vatandaşlık elde etmeye gelince, bunu câiz görmüyorum.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Abdullah b. Cibrîn