Cumartesi 29 Rebiüs-Sani 1443 - 4 Aralık 2021
Türkçe

Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?

105430

Yayınlama tarihi : 01-07-2014

Gösterimler : 2492

Soru

Ben, yirmi dokuz yaşında bir bayanım. Pazartesi ve Perşembe günleri orucunu devamlı tutuyorum. Babam, benden sadece bir gün oruç tutmamı istiyor. Ama ben oruç tutmaya dayanıyorum.
Bu konuda babama aykırı davranırsam, ona itaatsizlik etmiş olur muyum?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Durum sizin zikrettiğiniz gibi ise, babanızın, Pazartesi ve Perşembe günleri orucunun her ikisini birden tutmaktan sizi yasaklamanıza aykırı davranmanızdan dolayı babanıza itaatsizlik etmiş olmazsınız. Çünkü sizin tutmuş olduğunuz Pazartesi ve Perşembe günleri orucu, Allah Teâlâ'ya yapılan bir ibâdettir. Buna gücünüz yettiğine göre, Allah'a itaatten yasaklamada yaratılana (yani babanıza) itaat yoktur.

Ayrıca babanızın halinden anlaşıldığına göre o, orucu terk etmenizi zorunlu kılmamış, aksine size acıyıp merhamet etmek istemiştir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Başkan: Abdulaziz b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi