Perşembe 9 Şevval 1445 - 18 Nisan 2024
Türkçe

Zinadan olan yeğeniyle evlenebilir mi?

Soru

Babam, amcamın eşiyle bir yaptığı bir hata sonucu bir kız çocuk doğdu. Bu kız büyüdü ve evlendi bir kız çocuğu doğurdu. Daha sonra bu kıza talip oldum. Bu kız bana helal olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Zinakar bir adam, zinadan doğan kızla evlenmesi caiz olmadığı gibi onun çocukları da o kızla evlenemez. Aynı şekilde zinadan doğan kızın kızıyla da evlenilmesi caiz değildir.

Söz konusu genç kız, senin kız kardeşinin kızı olup sana helal değildir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Bir erkeğin zinadan doğan kızıyla evlenilmesi haramdır. Aynı şekilde hüküm; zinadan olan kız kardeşi, oğlunun kızı, kızının kızı ve kardeşinin kızı için de geçerlidir. Fıkıh alimlerin geneli, bu görüştedir.  (el Muğni 7/91)

Bu konuda her ne kaar ilim ehli arasında görüş farklılığı olsa da yukarıda ki görüş cumhur alimlerin görüşü olup ihtiyat açısından tercih edilmiştir.

Bu hüküm sonucunda sen, O kızla halvette bulunman veya ona bakman helal olması  veya onun mahremi olduğunun anlamına gelmez. Zira nikahta haramlık, her zaman halveti vb. durumları helal kılan bir unsur değildir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Zina, sırf bir haramdır. bununla haramlık hükmü verilir. Fakat mahremiyet veya nazar mübah olmaz”

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi