دوشنبه 9 محرم 1446 - 15 ژوئیه 2024
فارسی

آیا با دختر خواهرش از زنا ازدواج کند؟

سوال

پدرم با همسر عمویم مرتکب گناه شد و نتیجهٔ آن یک دختر به دنیا آمد و این دختر ازدواج کرد و دختری به دنیا آورد و من از این دختر خواستگاری کردم. آیا از نظر شرعی ازدواج با او برای من جایز است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

دختر فرد از زنا، برای او و هیچ‌یک از پسرانش حلال نیست و همین‌طور دختر دختری که از زنا به دنیا آمده برای شخص زناکار و پسرانش حلال نیست.

این دختر به نسبت شما دختر خواهر شما از زناست، بنابراین برایتان حلال نیست.

ابن قدامة ـ رحمه الله ـ می‌گوید: بر مرد حرام است که با دختر خودش از زنا، و خواهرش از زنا و دختر فرزندش از زنا و دختر دخترش از زنا و دختر برادر و خواهرش از زنا ازدواج کند و این قول عامهٔ فقهاست (المغني: ۷/ ۹۱).

در این مسئله میان اهل علم اختلاف است اما این قولِ جمهور است و به احتیاط نزدیک‌تر.

البته معنی این قول این نیست که ایشان محرم شما باشند و نگاه به او و خلوت با او برایتان حلال باشد، زیرا تحریم ازدواج همیشه به معنای محرمیت و مباح بودن خلوت و نگاه و مانند آن نیست.

ابن قدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: به سبب حرام محض، یعنی زنا تحریم ثابت می‌شود اما محرمیت و اباحهٔ نگاه ثابت نمی‌گردد.

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب