Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Bir kadın, Temettu' haccından daha kolay olduğu için Kıran hacısı olarak hac yapabilir mi?

Soru

Beraberinde yaşlı kadınlar olan bir adam için Temettu' haccı mı, yoksa Kıran haccı mı daha fazîletlidir? Çünkü Kıran haccında haccın sa'yı sâkıt oluyor.
Yine bir kadın, (Kırân haccında) İfâda tavafı ile Vedâ tavafını birleştirebilmektedir. Böylelikle yaşlı kadın için bu daha kolay olmaktadır. Yaşlı kadınlara Temettu' haccını, yoksa Kıran haccını mı tavsiye edersiniz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Şüphesiz zamanımızda önce umrenin tavafı ile umrenin sa'yını, daha sonra haccın tavafı ile haccın sa'yını edâ etmek-, ardından da da Vedâ tavafını edâ etmek hacıların pek çoğuna, -eğer temettu' hacıları ise- çok zor gelmektedir.Bundan dolayı bazı kadınlar, Kıran hacısı olmayı uygun görmektedirler. Buna göre bazı kadınlar Mekke'ye ulaştıkları zaman Kudûm tavafını yaptıktan ve hac ve umrenin sa'yını yaptıktan sonra ikinci defa sa'y yapmamaktadırlar.Bu yönden Kıran haccı, Temettu' haccından daha kolay olmaktadır. Aynı şekilde Kıran haccı başka bir yönden de Temettu' haccından daha kolay olmaktadır. Çünkü bir kimse Kıran hacısı olduğu zaman tavafı hac bitinceye kadar erteleyebilir. Yani Kudûm tavafı ile sa'yı yapmayabilir. Aksine sadece hac ve umreye birlikte niyet eder, daha sonra Mina'ya gider ve haccını tamamlar.Bundan sonra kolayına geldiği şekilde ne zaman isterse tavaf ve sa'yını yapar. Hatta tavaf ve sa'yını, Zilhicce'nin 13. gününde sonraya veya 14. gününden sonraya veya 15. gününden sonraya veyahut da ayın sonuna kadar erteleyebilir.Böylelikle Kıran haccı, Temettu' haccından şu iki yönden daha kolay olmuştur:

Birincisi: Kıran haccında sadece bir tavaf ve bir sa'y vardır.

İkincisi: Kıran hacısı Mekke'ye ilk ulaştığında Beytullah'ı tavaf etmeyebilir ve Safa ile Merve arasında sa'y yapmayabilir. Aksine Mina'ya gider ve haccını tamamlar.Ne zaman kolayına gelirse, tavaf ve sa'yını yapabilir.

Buna göre şöyle diyebiliriz:

Eğer bu şekilde yapmak daha kolay ise, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- iki şey arasında tercih yapmak durumunda kaldığı zaman, günah olmadıkça, o iki şeyden en kolay olanını tercih ederdi. Kıran haccını tercih etmekte ise, günah yoktur. Aksine Kıran haccı, hac menâsikinin üç türünden birisidir. Böyle yapmak bir kimse hem umre, hem de hac yapmaya nâil olmuştur. Ayrıca kurban kesme sevâbına nâil olmuştur.Çünkü Temettu' hacısı kurban kestiği gibi, Kıran hacısı da kurban kesmektedir." ("Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 22, s: 58-60)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi