Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Hacı için birinci ve ikinci helallik (tehallül)

Soru

Hacı ne zaman ihramdan çıkabilir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Birincisi: İfrad hacısı (Müfrid) için kurban bayramının birinci günü yapılan ameller üçtür: Akabe cemresine taşları atmak, saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak ve İfâda tavafını yapmak. Eğer Kudûm tavafından sonra sa'y yapmamışsa, İfâda tavafından sonra sa'y da yapar.

Temettu' hacısı (Mütemetti') ile Kıran hacısı (Kârin), ifrad hacısından fazla olarak kurban keser. Ayrıca Temettu' hacısı, İfâda tavafından sonra sa'y da yapar.

İkincisi: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek alarak kurban bayramının birinci günündeki amelleri şu sıraya göre olması daha fazîletlidir:

- Akabe cemresine taşları atmak.

- Saçları kökünden kazıtmak veya kısaltmak.

- Sonra tavaf ve sa'y yapmak.

Zirâ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bayramın birinci günü önce Akabe cemresine yedi taş atmış, sonra başını tıraş etmiş (saçını kökünden kazıtmış), sonra Âişe -Allah ondan râzı olsun- kendisine güzel koku sürmüş, sonra da Beytullah'a gidip tavaf etmiştir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu amellerin sırası hakkında sorulmuş ve kimisini öne, kimisini geri alan kimseye:

"Hiçbir günahı yoktur, hiçbir günahı yoktur" diye buyurmuştur.

Üçüncüsü: Her kim, bayramın birinci günü hac kurbanını kesmenin dışında bu üç amelden ikisini yaparsa, birinci tahallüle girmiş olur. Böylelikle -eşine yaklaşmanın dışında- ihram sebebiyle kendisine haram olan her şey artık ona helal olur. Bu üç ameli de yaparsa eşine yaklaşmak da olmak üzere artık her şey ona helal olur. Zikrettiğimiz bu konulara delâlet eden hadisler, pek çoktur.

Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan). Abdullah b. Ğudeyyân (üye).

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 349

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi