Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Kâbe etrafında tavaf etmenin çeşitleri

Soru

Kâbe etrafında çeşitli tavaf çeşitleri mevcuttur, bunlar nelerdir ve hükümleri nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Tavafın çeşitleri ve hükümleri şöyledir:

İfaza tavafı: Hac ibadetinde yapılır, buna “ziyaret tavafı” da denilir. Kurban bayramında Arefe vakfesinden sonra yapılır. Bu tavaf, haccın rükünlerinden bir rükündür.

Kudum tavafı: Hac için ihrama giren veya hem hac hem umre için birlikte ihrama giren kimseler Kâbe’ye vardıklarında bu tavafı yaparlar. Bu tavaf, alimlerin farklı görüşlerine göre haccın vaciplerinden veya sünnetlerindendir.

Umre tavafı: Bu tavaf, umrenin rükünlerinden biri olup bu tavaf olmadan umre geçersizdir.

Veda tavafı: Haccın tüm ibadetleri yerine getirilip ve Mekke’den ayrılmak istendiğinde bu tavaf yapılır. Alimlerin tercihli görüşüne göre vaciptir. Adet ve lohusalık geçiren kadınlar hariç her hacı bu tavafı yapar. Her kim bu tavafı terk ederse kurban kesmesi vacip olur.

Adak tavafı: Her kim tavaf yapmaya adak yaparsa yerine getirmesi vacip olur.

Tetavvu tavafı: Kişi istediği zaman gönüllü olarak tavaf yapabilir.

Tüm bu tavaf çeşitleri yedi tur olup tavaf bitiminde Makam-ı İbrahim arkasında iki rekat kılınır. Şayet Makam’ın arkasında mümkün değilse Harem’de müsait bulduğu yerde iki rekat namaz kılınır.

Daimi Fetva Kurulu (şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Abdurrazzak Afifi,  Şeyh Abdullah Ğadyan, 11/223-224)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi