Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Kadının Ev Dışında Çalışma Kriterleri

Soru

Mühendislik fakültesinde okuyan yirmi yaşında bir genç kızım, eğitim masrafını kazanmak için yaz tatilinde bir kırtasiyede fotokopi işinde örtünmeye riayet ederek çalışıyorum, bunun günahı var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Asıl olan kadının evinde bulunması ve ihtiyaç olmadığı takdirde çıkmamasıdır. Yüce Allah şöyle dedi: “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.” (Ahzab/33) Her ne kadar bu emir Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşlerine yönelik olsa da Müslüman kadınlar bu emire uymakla yükümlüdür. Onlara yapılan bu yönlendirme diğer kadınlara örnek olmaları içindir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: Kadın avrettir/ yabancılara görünmemesi gerekendir. Kadın bu sınırlamanın dışına çıkar ve sokağa dökülürse şeytan onu ayartıp doğru yoldan çıkarabilir. Evde bulunmasıyla Allah’a daha yakın olur” (İbn Hibban, İbn Huzeyme, Elbani 2688)

Camiye namaza gitmeleri hususunda şöyle demiştir: “Evleri onlar için daha hayırlıdır” (Ebu Davud 567)

İkincisi:

Aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde kadın çalışmak için evinden çıkması caiz olur:

-Senin durumunda olduğu gibi gerekli masrafları elde etmek için.

-İşin kadınların fıtratına uygun olması; Hemşirelik, doktorluk, eğitim, terzilik vb.

-İşte erkeklerle karışma olmaması ve işin sadece kadınlara özel olması.

- İş boyunca şer’i örtünmeye riayet etmesi.

-İşlerin, mahremsiz bir yolculuğa neden olmaması.

-İşe çıkması harama neden olmaması; erkek şoförle birlikte kalması, yabancı erkeklerin hissedeceği şekilde koku sürünmesi..

-Daha önemli ve daha vacip olan ev işlerini ihmal etmemesi, eşi ve çocuğuna yönelik görevlerini yerine getirmesi.

Şeyh Muhammed el Salih el Useymin şöyle dedi: Kadının çalışma alanı, kadınlarla ilgili işlerde çalışmasıdır. Örnek olarak kızların eğitimi, evinde kadın terziliği yapması vb. işlerde çalışmasıdır. Ancak erkeklere özel alanlarda çalışması caiz değil çünkü bu durumda erkeklerle karışma ve birlikte kalma söz konusudur. Şüphesiz bu, sakınılması gereken büyük bir fitnedir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: "Benden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı hiçbir fitne bırakmadım. Şüphesiz İsrailoğulları’nın fitnesi kadınlar nedeniyle olmuştur." 

Herkes kendi ailesini fitne ve fitne sebeplerinden korumakla mükelleftir. (fetava el Mer’e el Muslime 2/981)

Şayet bu şartlar çalıştığın ortamda sağlanırsa inşallah çalışmanızın sakıncası olmaz. Allah size salih bir koca nasip etsin. O her şeye kadir olandır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi