Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Cep Telefonundan Kur’an Okumak İçin Abdest Gerekir Mi?

Soru

Bazı uygulamalarda Kur’an-ın sayfalarını çevirebilir ve okuyabilirim, ekrandan Kur’an okurken taharet şart mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kuran’ın ses veya görüntüsünü içeren cihazlar Mushaf hükmünü almazlar. Böylece bu tür cihazlara taharetsiz dokunabilir, bu cihazlarla tuvalete girilebilir. Çünkü bu tür cihazlarda Kur’an-ın yazısı Mushafta yazılması gibi değildir. Cihazlarda bulunan yazılar bir çeşit titreşimlerde görünür veya kaybolur. Sabit değildir. Ayrıca cep telefonlarda Kur’an ve başka şeylerde mevcuttur.

Şeyh Abdurrahman bin Nasir el Berak’a şöyle soruldu:

Taharet olmaksızın cep telefonundan Kur’an okumanın hükmü nedir?

Cevap:

Bilindiği gibi küçük taharet/abdest olmaksızın Kur’an-ı Kerimi ezber okumak caizdir.

Ancak bunun için büyük hadesten taharet/gusül gereklidir. Bununla birlikte ezber okuyanlar için taharet daha faziletlidir. Çünkü yüce Allah’ın kelamını yüceltilmesi gereği taharetsiz okunmamasıdır.

Mushaf’tan okumak ise dokunmayı gerektirmesi açısından taharet şarttır. Meşhur hadiste şöyle geçer: “Taharetsiz bir kimse Kur’an’a dokunmasın” ayrıca sahabe ve tabiinlerden rivayet edilen eserler bu şekildedir. Alimlerin cumhuru da bu görüştedir. Taharet üzerinde olmayan kişinin Mushaf’a dokunması ister okumak ister başka amaçla olsun haramdır.

Bu bağlamda cep telefonu ve diğer cihazlar Mushaf hükmünü almaz. Çünkü bu tür cihazlarda harflerin varlığı Mushaf’ta varlığından farklıdır. Okunduğu şekliyle mevcut değildir. Bilakis söz konusu cihazlarda bir takım titreşimler şeklinde mevcut olup istenildiği zaman Kur’an görüntüsüne dönüşür. Cihazların ekranında gözüken sayfa başka bir sayfaya intikal edildiğinde kaybolur.

Bunun üzerine Kur’an içeren cep telefonu veya başka cihaza taharet olmaksızın dokunulabilir ve okunabilir. (Nur el İslam Sitesi)

Şeyh Salih el Fevzan’a şöyle soruldu:

Ben sürekli Kur’an okuyan birisiyim, cep telefonumda Kur’an uygulaması mevcuttur. Taharet üzerinde olmadığım zamanlarda da okumak istiyorum. Bu durumda cep telefonumda Kur’an okumak için taharet vacip mi?

Cevap:

Allah’a şükürler olsun mescitler güzel baskılı Mushaflarla dolu, mushaflar varken telefondan okumak gereksiz bir konfordur. Ancak buna rağmen cihazdan okumak isteyen kişiler için bilinmesi gerekir ki cihazlar Mushaf’ın hükmünü almazlar.

Mushaf’ı ancak taharet üzerinde olan dokunabilir. Yukarıdaki hadis rivayeti mevcuttur. Cep telefonu mushaf olarak adlandırılamaz.

Cep telefonda Kur’an okumak; adet döneminde olan kadınlar, ayrıca kendisiyle Kur’an’ı taşıyamayanlar veya abdest almazı zor olan kişiler için taharet şart olmadığı için bir kolaylık sağlar.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi