Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

İman’ın Rükünleri ve Şubeleri

Soru

“Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kaderin hayrına ve şerrine inanmak olarak bilinen iman” ile Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “İman, yetmiş küsür şubedir…..” hadisi ile birlikte nasıl anlamamız gerekir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Akide ve İnanç açısından olan imanın temelleri Cibril hadisinde geçtiği gibi “Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kaderin hayrına ve şerrine inanmak”tır. (Buhari, Muslim)

Ancak eylemlerin tür ve çeşitlerini kapsayan iman ise yetmiş küsür şubeden oluşmaktadır. Bu nedenle yüce Allah namazı İman olarak adlandırmıştır: “…Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli , çok merhametlidir.” Bakara/143

Müfessirler bu ayetle ilgili şöyle dediler: İmanınızı yani Kudse yönelik kıldığınız namazlarınızı. Çünkü sahabeler Kabe’den önce Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılarlardı.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: "Mecmû'u Fetâvâ ve Rasâili Muhammed b. Salih el-Useymîn"; c: 1, s: 54