Pazartesi 23 Şaban 1445 - 4 Mart 2024
Türkçe

Zilhicce'nin dokuzuncu gününün gecesinde izdiham sebebiyle Arafat'a gitmekte bir sakınca yoktur

109281

Yayınlama tarihi : 28-09-2013

Gösterimler : 2889

Soru

Ben,bir hac organizasyonuyla hacca gittim.Zilhicce'nin dokuzuncu gününün gecesinde Minâ'da geceledik. Sabah namazından önce Minâ'dan ayrılıp Arafat'a gittik ve sabah namazını Arafat'ta kıldık. Çünkü hac organizasyonundaki yetkililer, izdihamdan endişe ettikleri için böyle davrandıklarını söylediler.
Bundan dolayı bize bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Size bir şey gerekmez. Fakat hacının, Zilhicce'nin dokuzuncu günü güneş doğduktan sonra Minâ'dan Arafat'a gitmesi daha fazîletlidir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan). Abdurezzak Afîfî (üye). Abdullah b. Kuûd (üye).

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 210-211

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi