Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması

Soru

accın kurbanını keserken ihram elbisesine kan bulaştı.Üzerinde kan olduğu halde ihram elbisesini giymek câiz mi

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Eğer kan temiz ise, onun ihram elbisesine veya başka bir elbiseye bulaşmasının hiçbir zararı yoktur.Kesildikten (boğazlandıktan) sonra eti yenen hayvanın etinde veya damarlarında -kalp ve but gibi yerinde- kalan kan, temiz kandır.

Eğer kan necis ise, ister ihram elbisesinde olsun, isterse başka bir elbisede olsun, yıkanması gerekir. Bunun sebebi ise; akıtılmış kan olmasından dolayıdır.

Örneğin bir kimse, koyun veya keçiyi keserken kanı üzerine sıçrarsa, -ister ihram elbisesi olsun, ister başka bir elbise olsun, isterse bedeni olsun-, kanın bulaştığı yeri yıkaması gerekir.Ancak âlimler -Allah onlara rahmet etsin- şöyle demişlerdir:

"Ondan sakınılması zor ve meşakkatli olduğu için az kan bundan muaftır."

Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 22, s: 11

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi