Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Hastalık sebebiyle güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılan kimse

Soru

Hastalık veya âcizlik veyahut da yaşlılık sebebiyle güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılan kimsenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bu konuda en tercihli görüş; güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalmak, vâciptir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- güneş batmadan önce Arafat'tan hareket edip ayrılmamıştır.Şayet bu câiz olsaydı, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılırdı. Çünkü gündüz insanlar için daha kolaydır.

Ayrıca bir insan, güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılırsa, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden çıkmış, câhiliye devrinin yoluna tâbi olmuş olur. Çünkü câhiliye halkı, güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılırlardı. Her kim böyle yaparsa (güneş batmadan Arafat'tan ayrılırsa), bunu kasten yapmışsa, bu davranışından iki şey doğar:

Birincisi: Bu davranışı günahtır.

İkincisi: Âlimlerin çoğunluğuna göre, bu davranışından dolayı Mekke'de (Harem sınırları içerisinde) olmak üzere bir cezâ kurbanı kesmesi ve etini oradaki fakirlere dağıtması gerekir.

Fakat bir kimse hükmünü bilmeden güneş batmadan önce Arafat'tan ayrılırsa, ondan günah kalkar, fakat âlimlerin çoğunluğuna göre onun yerine fidye vermesi yani Mekke'de bir kurban kesmesi ve etini oradaki fakirlere dağıtması gerekir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi