Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?

Soru

Geçen yılın Ramazan ayının 30. gününü kaza mı etmemiz gerekir? Yoksa kefâret mi gerekir?
Ben, Hicrî 1428 yılı Ramazan ayının 30 gün olduğunu ve 29 gün olmadığını, 29. günde bayram etmemizin de hatalı olduğunu işittim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ramazan ayının 30. gününü kaza etmeniz gerekmez. Çünkü hilalin şer'î ru'yetine göre, hicrî 1428 yılının Ramazan ayı 29 gün idi. Nitekim yaklaşık on kişinin şehâdeti bu şekilde olmuş ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı değerli âlim Salih b. Muhammed el-Luheydân da böyle olduğunu belirtmiştir.

Suudi Arabistan dışında yaşayan ve bu ülkenin ru'yetine itibar edenin bayramı sahihtir ve ona bir şey gerekmez.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi