Jum'ah 24 Jumadil Ula 1445 - 8 Desember 2023
Indonesian

BENARKAH PENETAPAN HARI RAYA YANG LALU KELIRU, SEHINGGA KITA HARUS MENGQADHA HARI KETIGAPULUH

Pertanyaan

Apakah kami diharuskan mengqada hari ketiga puluh di bulan Ramadhan lalu atau harus membayar kafarat (tebusan). Saya mendengar bahwa penetapan hari Raya yang lalu ada kekeliruan, dan Ramadan pada tahun 1428 H itu ada 30 hari?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Anda tidak diharuskan mengqada hari ketigapuluh. Karena Ramadhan waktu itu 29 hari. Berdasarkan kemunculan hilal (bulan sabit awal bulan) melalui penglihatan yang dibenarkan secara syar’i. Yang melihatnya hampir ada sepuluh (orang). Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Syekh Shaleh bin Humaid Al-Luhaidan ketua Majlis Mahkamah Agung semoga Allah menjaganya. Sedangkan bagi  yang berada di luar Saudi dan berpatokan dengan penglihatan hilal di negeri tersebut, maka lebarannya dianggap sah dan tidak diharuskan apa-apa.

Wallalllahu’alam .

Refrensi: Soal Jawab Tentang Islam